Dagboek:
 36 handgeschreven delen. Zij werden geschreven tussen 28 februari 1899 en 28 december 1938. Het eerste deel is een geestelijke autobiografie van de Dienares Gods. De andere 35 delen verhalen haar gesprekken met de Heer of de Heilige Maagd en hebben als thema de "Goddelijke Wil" en hoe deze onder de schepselen wil heersen. Jezus Zelf heeft haar de titel gesuggereerd: "Boek van de Hemel. Oproep om het schepsel terug te brengen tot de orde en het doel waarvoor het door God geschapen werd" (Deel XIX - 27 augustus 1926)
-De Uren van de Passie van onze Heer Jezus Christus
 
.-De Heilige Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil
-Herinneringen uit de kindertijd.

-De pelgrimstocht van de ziel in de Goddelijke Wil.

-Gebeden:
3 oproepen, Toewijding aan de Goddelijke Wil, De Zeven Smarten van Maria, Bezoeken aan Jezus in het H. Sacrament, Verzuchtingen tot heiligheid en tot Jezus heel en al liefde.

-Brieven: 239 Brieven naar verschillende bestemmelingen en
70 Brieven aan de H. Annibale Maria di Francia.

In een besloten bijeenkomst op 11 oktober 2002 kregen: “De Apostelen van de Goddelijke Wil, Nederland” toestemming van het aartsbisdom, Trani, Italië om alle  tot  nu  toe  bestaande,   betrouwbare  Engelstalige  edities  te  vertalen  in  het Nederlands, totdat de definitieve versie is uitgekomen en goedgekeurd.

Alle vertalingen moeten voorzien zijn van het stempel “niet geschikt voor publikatie, alleen voor privé gebruik.”

De reden voor deze beperking: op kerkelijk niveau bereidt het aartsbisdom een definitieve en gezaghebbende vertaling voor van alle geschriften van de Dienares Gods Luisa Piccarreta, die nauwkeurig de leer van de Kerk respecteert.Member:

Amount: